Om Lysebu

En historie tuftet på verdier

Lysebus historie er tuftet på verdier som generøsitet, takknemlighet, omtanke - og mat. Disse verdiene sitter i veggene og inspirerer oss hver eneste dag.

Lysebu i bilder

Dobbeltrom

Bærekraft

Fra jord til bord

På Lysebu tenker vi miljø i alt vi gjør

Lysebu har vært stolt Miljøfyrtårn siden 2012 og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Det du gjør i dag har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Det handler om å forvalte ressursene på en ansvarlig måte og å ta miljøansvar i praksis. Skal man ta et større miljøansvar så vil dette også kunne merkes av forbrukeren – forhåpentligvis på en positiv måte. Lysebu var det første hotellet i Oslo (og det andre i Norge) som kunne tilby Grønn konferanse. Også på kjøkkenet tenker vi bærekraft. Vi har tro på «fra jord til bord» tankegangen, og alt ligger til rette for oss med vår naturskjønne eiendom. Vi ønsker hele tiden å videreutvikle vårt matkonsept – ikke bare fordi det er trendy, men vi har tro på at dette vil gjøre oss bedre rustet i kampen dagens gjester. Vi har i dag bygget opp et drivhus med stor kjøkkenhage, og komposterer matavfall slik at vi kan produsere god fruktbar jord.

Lysebus historie

Lysebu hovedbygning
Fakta
  • Norgeshjelpen sendte daglig 22 tonn matvarer fra Danmark til Norge under krigen.
  • I 1945 stod det igjen 13 millioner kroner fra innsamlingen. Disse pengene ble brukt til å opprette Fondet for dansk- norsk samarbeid
  • Lysebu ble gitt som norsk nasjonalgave til Fondet som takk for den danske matvarehjelpen.

Det var den kjente arkitekten Magnus Poulsson som tegnet Lysebu. Han skapte et miljø preget av norsk tradisjon tilbake til embetsmann gårdene på Østlandet, eller kongsgårdene i eventyrene.

Under andre verdenskrig samlet det danske folk inn store summer for å sende mat til Norge. Det ble delt ut flere tusentalls matpakker over hele landet. Etter krigen stod det igjen en stor sum med innsamlede midler. Disse pengene la grunnlaget for Fondet for dansk- norsk samarbeid. Som takk for hjelpen under krigen, ga Norge Lysebu i gave til Fondet. Tanken var at dansker skulle kunne reise til Norge og oppleve norsk kultur.

Denne historien forteller om verdiene som Lysebu er tuftet på, verdier som sitter i veggene og som inspirerer oss hver dag: Generøsitet, takknemelighet og omtanke - og mat.

dansk-norsk.no


Galleri Lysebu

Lysebu er ikke bare et hotell eller en restaurant, det er så mye mer. Kunnskap, kunst og kultur er vårt kjennemerke.

I 2007 innledet Lysebu et samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter. Gjennom dette samarbeidet fikk vi muligheten til å stille ut verker fra kunstsenterets samlinger. Vekten ble lagt på norsk kunst, med innslag av dansk kunst for å markere de forbindelseslinjene som danner kjernen i Lysebus ideelle virksomhet.

I 2010 ble samarbeidet utvidet, og Lysebu ble etablert som et sentralt, permanent utstillingssted for kunst deponert fra Henie Onstad Kunstsenter. 24 kunstnere er representert, hvorav to danske. Utvalget rommer sentrale kunstnere som gjennom sitt abstraherende formspråk fornyet den norske billedkunsten etter krigen, alle med basis i naturen: Gunnvor Advoccat, Carl Nesjar, Knut Rumohr, Inger Sitter, Olav Strømme, Kåre Tveter og Jakob Weidemann er noen av kunstnerene som er representert.

Kulturformidler

Lysebu er landets fremste arena for formidling av dansk kultur i Norge.

"Aktuelt Perspektiv" er et av flere åpne arrangementer i regi av Fondet for dansk- norsk samarbeid. Her settes fokus på et aktuelt tema som har en kulturell, kunstnerisk eller samfunnsrelatert dimensjon. Arrangementene kan være alt fra konserter og teaterstykker til forfattertreff og foredrag. Det koster ingenting å delta.

dansk-norsk.no

Gavebutikk

I vår gavebutikk finner du nøye utvalgte designgjenstander og hjemmelagde delikatesser. Vi har satset på norsk-dansk design. Lysebus "husdesigner" Jette Frölich og Finn Schjöll, er selvfølgelig representert med sine arbeider.